Himalája só Himalája só

Himalája sótörténelmi tények

Asó életünk része. Teljesen természetes számunkra, hogy jelen van az életünkben. Viszont a távoli múltban háborúkat vívtak a fehér aranyért. Az ősembernek persze még nem volt problémája a sóval, mert a szükséges mennyiséget az állatok húsával és vérével biztosította.

Himalája só De a civilizálódással, a mezőgazdaság kialakulásával egyíre nagyobb szükség lett a sóra, hiszen nemcsak ételeinket tette ízesebbé, hanem még tartósítani is lehetett vele. De a sóra nehéz volt szert tenni, így a cserekereskedelemben értékes anyagnak számított. A rómaiak növelték az árát, hogy finanszírozzák a háborúkat, de még a katonákat is sóval fizették ki. (salarium=fizetés-->sal=só) Sőt még kifejezetten a só szállítására is építettek ki utalakat, például a Via Salariat, mely Rómából az Adriai-tengerig vezetett, ahol a sót helyben nyerték ki a vízből.

A só az amerikai történelemnek is szerves része: még a Függetlenségi Háborúban is szerepe volt a sónak: a só elkobzása után a lázadók már nem tudták tartósítani élelmiszereiket. Az 1812-es háborúban a kormány túl szegény volt, így sóval fizetett katonáinak.

Ha nem lett volna Mahatma Gandhi híres só felvonulása 1930-ban, ami egy erőszakmentes tiltakozás volt Indiában a brit gyarmati só adó ellen, akkor India még ma is Angliából vásárolná a sót. Abban az időban az angolok irányították a kereskedelmet, gy Indiában is ők határozták meg a só értékesítési módját. Az indiaiak a britektől voltak kénytelen sót vásárolni annak ellenére, hogy a só ott állt a partok mentén. Gandhi azonban fellépett ez ellen: 240 mérföld hosszú, 23 napos sétáját a tengeren azzal fejezte be, hogy felkapott egy marék sós sarat és kijelentette, hogy ezzel megrázta a brit Birodalom alapjait.

A Bibliában is számos utalást találunk a sóra. Jézus így szól a tanítványaihoz: “Ti vagytok a föld sója” (Máté 15,3), hogy kifejezze, milyen értékesek azok. Azt is megjegyzi e könyv, hogy az emberi test elhamvasztása után nem marad más belőle, mint egy marék só.

A sót régóta használják a rituálékban is a mágikus megtisztulásra, az áldásra, a védelemre. A só segtségével távol lehet tartani a gonosz szellemeket. Németországban a friss házasok a házak sarkába sót szórtak, hogy elkerülje őket a rossz.